Wykonanie instalacji elektrycznej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Zakres naszych prac w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu obejmował w dużej mierze przebudowę oraz stworzenie linii oświetleniowych, wykonanie zabezpieczeń dla sieci teletechnicznych, przebudowę linii elektroenergetycznych nN o mocy 0,4 kV.

Oprócz wyżej wymienionych czynności musieliśmy wykonać oświetlenie ogólnie i awaryjne wewnątrz budynku, montaż rozdzielnicy, wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej, instalację zasilającą windy oraz kurtyny powietrzne oraz instalacje połączeń wyrównawczych.

 

Wykonane przez nas prace będziecie mogli Państwo zobaczyć podczas wizyty w budynku Szpitala w Oświęcimiu